ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต

iHealthy / iKid

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป

เพื่อก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ของลูกน้อย

ให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป เพื่อก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ของลูกน้อย

ให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

สิทธิประโยชน์iHealthy

  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
  • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็งและโรคไต ด้วยความคุ้มครองการล้างไตและการทําเคมีและรังสีบําบัดสําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
  • ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน
  • ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์
  • ครอบคลุมทุกที่ทั่วโลกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก

สิทธิประโยชน์ – iKid

  • แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูปสำหรับเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
  • ให้ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 1,000,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี
  • ใส่ใจการดูแลรักษาด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก(OPD) 35,000 บาท ต่อปี*

ยินดีให้คำปรึกษาโดยตัวแทนประกันชีวิตประสบการณ์กว่า 10 ปี
ยินดีให้บริการ และให้คำแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณลูกค้าทุกท่าน
ซื่อตรง จริงใจ ไม่หลอกขาย ไม่บังคับซื้อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(คุณไหม)

โทร 098-696-1646
ตัวแทนประกันชีวิต

(คุณส้ม)

โทร 093-928-6456
ตัวแทนประกันชีวิต

พิเศษ…ค่าเบี้ยประกัน
ชำระเป็นรายเดือน / ราย 6 เดือน / รายปี

สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผ่านชำระผ่านบัตรเครดิต
สนใจประกัน ติดต่อเรา เวลโปร ทีมงานคุณภาพ

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา (Contact Us)

33/620 ถ.สุขาภิบาล2
แขวงประเวศ เขตประเวศ 10250